Nieuws

Verzekeraars voorzien uitstel van betaling

27/03/2020


Van onze redacteur Pascal Dendooven
BrusselDe Nationale Bank van België en de verzekerings­sector hebben een overeen­komst bereikt over een pakket maatregelen om de impact van de coronacrisis te milderen. Het pakket dat onderhandeld is tussen de verzekeringsfederatie Assuralia en de Nationale Bank, is geïnspireerd op wat bij de banken gebeurde.
‘De verzekeringssector zit vandaag in zwaar weer, maar we wilden niet dat de maatregelen die we afgesproken hebben met de banken, hun effect zouden missen door omgekeerde maatregelen in de verzekeringssector’, zegt Jean Hilgers, directeur bij de NBB, die zowel het bankenplan als de maatregelen voor de verzekeringssector mee onderhandelde.
Daarom zullen particulieren die kunnen aantonen dat ze door het coronavirus tijdelijk in betalingsproblemen komen, voorlopig geen kapitaal en intrest moeten betalen op hun woonkrediet dat ze bij verzekeraars afsloten – dit tot 30 september. Ook de betaling van de premies op schuldsaldoverzekeringen verbonden aan dat woonkrediet, moeten tijdelijk niet betaald worden. De betaling van premies op brandverzekeringen die vervallen in die periode, kunnen ook opgeschort worden. Men kan de vraag ook stellen voor andere verzekeringen.
‘We wilden niet via de verzekeraars verliezen wat we winnen bij de banken’
Jean Hilgers
Directeur Nationale Bank
Tijdelijke werklozen die een verzekering via hun werkgever hebben, blijven verzekerd. Normaal vervalt de dekking bij werkloosheid. De verzekering wordt zonder formaliteiten voortgezet. Het gaat in de regel om pensioen-, overlijdens- en invaliditeits­dekking en hospitalisatieverzekeringen die via de werkgever tot stand kwamen. De werkgever krijgt uitstel van premiebetaling tot 30 september. De werknemer ziet zijn deel van de premie­betaling kwijt­gescholden worden.
Ook ondernemingen
In het pakket zit ook iets voor de ondernemingen. Bedrijven zitten vaak met verzekeringen zoals arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid waarvan de premie contractueel verlaagd kan worden als de activiteitsgraad terugvalt. ‘Daar gebeurt de verrekening normaal achteraf. Nu is af­gesproken dat die verrekening automatisch gebeurt’, zegt Hilgers. Ondernemingen die leningen afsloten bij een verzekeraar, kunnen net zoals bij de banken uitstel van kapitaal- en rentebetaling krijgen tot 30 september.

De maatregelen komen er terwijl het bij de verzekeraars verre van een feest is. Hun beleggingsportefeuille krijgt rake klappen doordat bedrijfsobligaties minder waard geworden zijn. ‘Veel zal afhangen van hoelang de recessie duurt’, zegt Hilgers. ‘De impact van de bewegingen in de rentemarkt op hun technische voorzieningen, hangt dan weer af van de duurtijd van hun verplichtingen. In de tak schade is er minder uitbetaling voor verkeersongevallen, maar meer in de zorg.’